آموزشی برای خواندن پیام های تلگرام بدون خوردن تیک دوم

آموزشی برای خواندن پیام های تلگرام بدون خوردن تیک دوم

آموزشی برای خواندن پیام های تلگرام بدون خوردن تیک دوم

برای اینکه پیام های های تلگرام را بدون تیک دوم بخورد را بخوانید. در این وژگی جدیدی که به تلگرام اضافه شده شما می توانید پیام کاربران تلگرام را طوری مشاهده کنید که تیکدوم برای فردی که پیام را ارسال کرده ثبت نشود.

با فعال کردن قسمت Popup Notifications وقتی که برایتان پیام تلگرامی می آید وقتی که صفحه نمایش روشن می شود پیام ها به وسط صفحه می آید. امروز می خواهیم به شما آموزش دهیم که طوری پیام های تگلگرام را بخوانید که تیک دوم نخورد.

آموزش با توضیحات و تصویر :

مرحله اول : تلگرام خود را اجرا کنید.

مرحله دوم : منوی سه خط را انتخاب کنید.

مرحله سوم :قسمت Settings را انتخاب کنید.

مرحله چهارم : قسمت Notification and Sounds را انتخاب کنید.

مرحله پنجم : سپس روی گزینه Popup Notification ضربه بزنید.

مرحله ششم : با چندین گزینه رادیوایی روبه رو خواهید شد :

No Popup :پاپ آپ پیام ها بدون نمایش.

Only When Screen on :  فقط زمانی که صفحه نمایش روشن است و با گوشی کار میکنید.

Only When Screen off :فقط زمانی که صفحه نمایش خاموش است پیغام پاپ آپ پیام ها نمایش داده شود.

Always show Popup : همیشه پاپ آپ پیام های تلگرام نمایش داده شود.

با انتخاب یکی از گزینه های بالا پاپ آپ تلگرام نمایش داده می شود.

پیش نمایش پاپ آپ به این صورت است.

اگر کاربر مورد نظر چند پیام برایتان ارسال کرد. از راست به چپ با انگشت بکشید که پیام های دیگر نمایش داده شود.

تا وقتی که شما وارد تلگرام نشوید تیک دوم برای فردی که پیام ارسال کرده مشاهده نخواهد شده.

موفق باشید.

Camp Co
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.