آموزش حذف دسته جمعی مخاطبین تلگرام

آموزش حذف دسته جمعی مخاطبین تلگرام

آموزش حذف دسته جمعی مخاطبین تلگرام

حذف دسته جمعی مخاطبین با استفاده از نسخه ی وب تلگرام

برای شروع آدرس زیر را در مرورگر خود وارد کرده و یا روی آن کلیک کنید تا وارد نسخه ی وب تلگرام شوید :

Web.telegram.org

  • سپس شماره ی خود را بدون صفر در بخش مشخص شده وارد کنید (دقت کنید کد کشور 98+ و کشور ایران باشد)

آموزش حذف دسته جمعی مخاطبین تلگرام با استفاده از تلگرام وب و تلگرام های غیررسمی

  • پس از تایید شماره یک کد برای تلگرام ارسال خواهد شد
  • کد 5 رقمی ارسال شده به حساب تلگرام را در مرورگر و در بخش مشخص شده وارد کرده و گزینه ی Next را انتخاب کنید

آموزش حذف دسته جمعی مخاطبین تلگرام با استفاده از تلگرام وب و تلگرام های غیررسمی

  • درصورتی که رمز دو مرحله ای تلگرام فعال میباشد آن را نیز وارد کرده تا وارد حساب خود شوید

آموزش حذف دسته جمعی مخاطبین تلگرام با استفاده از تلگرام وب و تلگرام های غیررسمی

  • پس از ورود به حساب خود کافیست 3 خط بالا را زده و گزینه ی Contacts را انتخاب کنید
  • و در بخش مخاطبین 3 نقطه را زده و گزینه ی Edit را انتخاب کنید
  • در ادامه کافیست همه ی مخاطبین را علامت زده و گزینه ی Delete را انتخاب کنید
آموزش حذف دسته جمعی مخاطبین تلگرام با استفاده از تلگرام وب و تلگرام های غیررسمی
منبع : libano.ir