آموزش قرار دادن آیکون برای سایت و وبلاگ (favicon)

آموزش قرار دادن آیکون برای سایت و وبلاگ (favicon)

Original size is 507 × 169 pixels
آموزش قرار دادن آیکون برای سایت و وبلاگ (favicon)