چگونه توسط فلش درایو و حافظه های جانبی سرعت سیستم خود را بالا ببریم

چگونه توسط فلش درایو و حافظه های جانبی سرعت سیستم خود را بالا ببریم

Original size is 450 × 450 pixels
چگونه توسط فلش درایو و حافظه های جانبی سرعت سیستم خود را بالا ببریم