حل مشکل بازی کانتر در ویندوز ۷ و مخصوصا ۸

حل مشکل بازی کانتر در ویندوز ۷ و مخصوصا ۸

Original size is 336 × 382 pixels
حل مشکل بازی کانتر در ویندوز ۷ و مخصوصا ۸