روش جلوگیری از پاک شدن فایلهای هک، پچ،کرک،چیت توسط nod32

روش جلوگیری از پاک شدن فایلهای هک، پچ،کرک،چیت توسط nod32

Original size is 1920 × 1080 pixels
روش جلوگیری از پاک شدن فایلهای هک، پچ،کرک،چیت توسط nod32