ذخیره فیلم و عکس از اینستاگرام

Original size is 216 × 210 pixels