مشخصات تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری

مشخصات تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری

مشخصات تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری

 

 

مشخصات تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری

 

 مشخصات تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری که مأموریت اصلی این سلاح مورد اصابت قرار دادن شیشه خودروهای زرهی،آنتن رادارهای تجسس،توربین،النچر و شیشه کابین هلیکوپترها،شناورهای ساحلی،سنگرهای دیده بانی،نفرات ارشد دشمن با پوشش ضد گلوله و خودروهای فرماندهی می باشد.
این سالح از دقت بسیار باالیی برخوردار بوده و به راحتی قادر است اهدافی به ابعاد 1 × 1 متر را تا برد 1011 متر مورد اصابت قرار داده و الزمه دستیابی به آن استفاده از مهمات سالم و مخصوص شلیک دقیق ( 211-MK ) می باشد.
طراحی قنداق ، لوله و ترمز دهانه به گونه ای است که میزان عقب نشینی سالح را با توجه به استفاده از مهمات پر قدرت 99 × 1.10 mm تا حدود 17 %کاهش داده و امکان تیراندازی راحتی را برای تیرانداز فراهم می آورد.

 
در قسمت باالی بدنه قفل گلنگدن ریل استاندارد نظامی 1911 جهت استفاده از انواع دستگاههای نشانه روی روزانه و شبانه نصب شده و هم اکنون این سالح از یک دوربین پر قدرت 71 × 10 – 1 بهره گرفته است.

اجزاء اصلی تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری لوله و بدنه لوله این سالح از فوالد و به روش فورج سرد تولید و در داخل قفل گلنگدن به یکدیگر پیچ شده و در قسمت باالی قفل گلنگدنیک
ریل استاندارد نظامی 1911 جهت نصب انواع دستگاه نشانه روی اپتیکی نصب گردیده است و یک ترمز دهانه پیکانی بسیار مؤثر با ضریب 17 % در قسمت انتهایی دهانه لوله پیچ و توسط یک مهره قفل کننده در محل خود محکم شده است و توسط قسمت مکعبی شکل که در زیر قفل گلنگدن قرار دارد بر روی سازه آلمینیومی بدنه پائینی ثابت شده و با دو عدد پیچ آلن بر روی آنمحکم میشود .

 

بدنه از یک بلوک آلمینیومی یکپارچه استوانه ای شکل تشکیل و بر روی یک سازه آلمینیوم آلیاژی بسیار محکمنصب و دستگاه چکاننده با استفاده از ساده ترین روش و قطعات در سازه آلمینیومی بدنه پائینی تعبیه شده و در جلوی سازهآلمینیومی بدنه پائینی مجموعه واسط مقر دو پایه بمنظور نصب دوپایه جهت ایجاد ثبات در هنگام تیراندازی قرار دارد.
سیستم ماشه
ماشه آن از نوع دو مرحله ای و غیر قابل تنظیم بوده که نسبت به وزن سالح و خود ماشه نیرو و حرکت آن تنظیم شده و دارای امنیت کافی در برابر ضربه های وارده می باشد زیرا ماشه سالحهای تک تیرانداز نظامی می بایست هم نرم و هم روان بوده و هم در برابر گشتاورهای وارده به ماشه در اثر ضربات سالح و وزن خود ماشه محافظت شده باشند.

 

ضامن
ضامن از نوع چرخشی دو حالته بوده که به راحتی با انگشت اشاره دست راست قابل بکارگیری بوده و بصورت مستقیم بر رویماشه عمل کرده و آنرا از حرکت باز می دارد و همچنین وقتیکه گلنگدن به عقب کشیده شده بدلیل وجود یک ضامن خودکار داخلی با کشیدن ماشه چخماق رها نمی شود .
گلنگدن
گلنگدن به شکل استوانه ناقص و با صافی سطح باال بوده و دارای دو گوشواره قفل کننده بسیار محکم در جلو که حداکثر ایمنی را برای تیرانداز تضمین می کند و همچنین سوزن آتش ، فشنگ کش و پوکه پران به ساده ترین روش بر روی آن نصب و توسط یک دستگیره خوش فرم ، راحت و قوی که روی بدنه گلنگدن پیچ شده در داخل یک استوانه راهنما ) حمال گلنگدن( نصب و امکان عمل بارگذاری و تخلیه را با قدرت کافی طی حرکت طولی و چرخشی در بدنه سالح فراهم می آورد .
قنداق
قنداق از یک سازه محکم آلمینیومی توخالی و ساختار یکپارچه تشکیل شده . این قنداق فقط برای افراد راست دست مناسب بوده و فوق العاده مقاوم می باشد و ضربه گیر کف قنداق دارای ساختار النه زنبوری از جنس پالستیک نرم و مقاوم بوده و 07% نیروی عقب نشینی باقیمانده را به حداقل میرساند.
دوپایه
دوپایه از یک سازه محکم فوالدی تشکیل شده که بر روی مجموعه واسط مقر دوپایه در جلو سالح نصب شده است.
مختصات فنی تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری
BMG 71 میلیمتر 10.1 × 99 : کالیبر
طول سالح : 1571 میلیمتر
ارتفاع بدون دوربین : 017 میلیمتر
ارتفاع با دوربین : 091 میلیمتر
عرض : 117 میلیمتر
طول لوله : 911 میلیمتر
تعداد خان : 8 عدد راستگرد
طول گام خان : یک دور در 181 میلیمتر
وزن با دوربین : 0/10 کیلوگرم
نیروی کششی ماشه : 8/1 کیلوگرم
سرعت دهانه گلوله : 871 متر بر ثانیه
برد مؤثر : 1011 متر

 

 

موفق باشید ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.