مشخصات تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری

مشخصات تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری

Original size is 470 × 306 pixels
مشخصات تفنگ تک تیرانداز 50-AM کالیبر 21.7 میلیمتری