وزیر ارتباطات: دولت با رفع فیلتر توییتر موافق است

Original size is 600 × 400 pixels
وزیر ارتباطات: دولت با رفع فیلتر توییتر موافق است