چگونه می توان ویژگی یادآوری نوتیفیکیشن ها در اندروید را فعال کرد

چگونه می توان ویژگی یادآوری نوتیفیکیشن ها در اندروید را فعال کرد

به دلیل مشکلات زندگی و مشغله کاری بعض اوقات تعدادی از نوتیقیکیشن های اندروید را نمی توان مشهاده کرد وچندین برنامه را از دست می دهید ما اینجا این قابلیت را به شما آموزش میدهیم که با یادآوری نوتیفیکیشن ها آنها را مشاهده کنید.

شما می توانی گزینه ویبره را برای نوتیفیکیشن ها تنظیم کرده و یادآوری نوتیفیکیشن را خاموش کرده و زمان یادآوری را تغییر دهید.

1_ به قسمت برنامه ها Apps بروید.

2_ قسمت Settings را کلیک کنید.

3_ به روی گزینه Accessibilityکلیک کنید.

4_ به روی گزینه Notification reminder کلیک کنید.

5_ گزینه Notification Reminder از حالت Off به حالت On دهید.

6_در این قسمت شما:

  • Vibrate : برای هشدار ویبره به هنگام یاوآوری.
  • Reminder interval : برای زمان یادآوری فاصله بین آنها. از 1 تا 15 دقیقه کارای دارد.

7_ گزینه  Show Notification from کاربردش در قسمت یادآوری برای خاموش و روشن کردن برنامه هاست.

موفق باشید.