چیدمان دهکده در بازی کلش اف کلنز

چیدمان دهکده در بازی کلش اف کلنز

چیدمان دهکده در بازی کلش اف کلنز

در این آموزش سعی شده کلیاتی از یک استراتژی ساده و مفید براتون توضیح داده بشه . در این دو نوع استراتژی برای هر لول معمولا ۲ هدف در نظر گرفته شده . هدف اول (افزایش منابع پولی ) و هدف دوم (افزایش کاپ یا Trophy) . بسته به هر هدفی استراتژی چیدمان شما میتواند تغییر کند . همانطور که میبینید بسته به هر استراتژی چیدمان متفاوت است . مثلا اگر شما نیاز به جمع آوری منابع پولی دارید سعی شده از خانه جمع آوری طلا و اکسیر حفاظت بیشتری انجام بشه و اگر قصد افزایش کاپ دارید از هوم تاون و خانه ها به طور عمومی حفاظت بیشتری انجام میشود . همانطور که میدانید دشمن با زدن خانه های طلای شما قادر سرقت بخشی از منابع پولی میشود . همچنین اگر حتی هوم تاون شما را بزند ، شما نبرد را کاملا باخته اید حتی اگر دشمن فقط ۱ درصد از دهکده شما را ویران کرده باشد ! پس استراتژی چیدمان مهم است !!!

th1

هوم تاون لول ۱ : هدف : افزایش منابع پولی

Base-Design-Level-1-Farming

هوم تاون لول ۱ : هدف : افزایش کاپ

Base-Design-Level-1-Trophy-1

th2

هوم تاون لول ۲ : هدف : افزایش کاپ

Base-Design-Level-2-Trophy-1

هوم تاون لول ۲ : هدف : افزایش کاپ

Base-Design-Level-2-Trophy-2

th3

هوم تاون لول ۳ : هدف : افزایش منابع پولی

Base-Design-Level-3-Farming-1

هوم تاون لول ۳ : هدف : افزایش کاپ

Base-Design-Level-3-Trophy-1

th4

هوم تاون لول ۴ : هدف : دو منظوره – افزایش کاپ و پول باهم

Base-Design-Level-4-Hybrid-1

هوم تاون لول ۴ : هدف : عمومی – استفاده فقط ۵۶ دیوار

Base-Design-Level-4

هوم تاون لول ۵ : هدف : افزایش منابع پولی

Base-Design-Level-5-Farming-1

th5

هوم تاون لول ۵ : هدف : افزایش کاپ

Base-Design-Level-5-Trophy-1

هوم تاون لول ۵ : هدف : دومنظوره

5hybrid

 

هوم تاون لول ۶ : هدف : افزایش منابع پولی

Base-Design-Level-6-Farming-1

هوم تاون لول ۶ : هدف : افزایش کاپ

Base-Design-Level-6-Trophy-1

th7

هوم تاون لول ۷ : هدف : افزایش منابع پولی

farming-7-2

farming 7

هوم تاون لول ۷ : هدف : دفاع عمومی :

hybrid7

 

هوم تاون لول ۸ : هدف : دفاع عمومی قدرتمند

Base-Design-Level-8-Defense-1

هوم تاون لول ۸ : هدف : افزایش منابع پولی

Base-Design-Level-8-Farming-1

هوم تاون لول ۸ : هدف : عمومی – هم دفاع از منابع پولی و هم افزایش کاپ

Base-Design-Level-8-Hybrid-1

tw8-1jtw8-2jtw8-3jtw8-4j

th9

هوم تاون لول ۹ : هدف : دفاع عمومی

Base-Design-Level-9-Defense-1

هوم تاون لول ۹ : هدف : افزایش کاپ و دفاع

9cupinc

هوم تاون لول ۹ : هدف : افزایش منابع پولی

Base-Design-Level-9-Farming-1

هوم تاون لول ۹ : هدف : دفاع دو منظوره

Base-Design-Level-9-Hybrid-1

هوم تاون لول ۹ با ۴ مورتار : هدف : افزایش کاپ

th9-1

هوم تاون لول ۹ با ۴ مورتار : هدف : دفاع دو منظوره

th9-2

th10

هوم تاون لول ۱۰ : هدف : دفاعی ۱

Base-Design-Level-10-Defense-1

هوم تاون لول ۱۰ : هدف : افزایش منابع پولی

Base-Design-Level-10-Farming-1

هوم تاون لول ۱۰ : هدف : استراتژی عمومی شماره ۱

Base-Design-Strategy-Example-1

هوم تاون لول ۱۰ : استراتژی ۲

Base-Design-Strategy-Example-2

منبع : iparsmedia.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.