کانال کاریابی اراک

کانال کاریابی اراک

به مرجع کانال کاریابی اراک خوش آمدید?
دراین کانال میتوانید تمام آگهی های موجود در دفتر فنی فهامی, انواع سایت ها و مجلات,هفته نامه ی امیر و سایر نیازمندی ها را مشاهده کنید

تعرفه ی تبلیغات. @tabligharak1

ارتباط با مدیریت جهت درج آگهی? @Jobmanagementبرای عضویت کلیک کنید