کانفیگ افزایش Fps برای کانتر 1.6 Fps Booster For cs

کانفیگ افزایش Fps برای کانتر 1.6 Fps Booster For cs

Original size is 259 × 194 pixels
کانفیگ افزایش Fps برای کانتر 1.6 Fps Booster For cs