میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور
میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

 

در این پست میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور را میتوانید مشاهده کنید

 

 

Updated 26/11/2018

(Country CTR CPC (USD

 

 ( Country       CTR       CPC ( USD 


Luxembourg      0.55%     0.65


United States      0.75%      0.61


Australia      0.72%      0.57


United Kingdom      1.06%      0.48


Finland      0.54%      0.45


Canada      0.79%      0.45


Austria      0.69%      0.45


New Zealand      1.21%      0.33


Sweden      0.70%      0.31


Ireland      0.73%      0.31


Denmark      0.70%      0.28


Singapore      0.96%      0.27


South Africa      1.13%      0.26


Norway      0.63%      0.26


Netherlands      0.80%      0.26


Unknown Region      0.63%      0.25


Bahamas      1.71%      0.24


Germany      0.52%      0.22


Switzerland      0.59%      0.21


Belgium      0.53%      0.21


Spain      0.67%      0.19


Djibouti      3.06%      0.19


Thailand      0.80%      0.17


France      0.76%      0.17


Colombia      0.29%      0.17


Puerto Rico      1.40%      0.16


Guatemala      0.74%      0.16


Greece      0.64%      0.16


United Arab Emirates      1.37%      0.15


Russia      0.39%      0.15


Malta      1.34%      0.15


U.S. Virgin Islands      3.85%      0.14


Mexico      0.39%      0.14


Japan      1.14%      0.14


Italy      1.35%      0.13


Hungary      0.76%      0.13


Hong Kong      0.94%      0.13


Côte d’Ivoire      0.69%      0.13


Somalia      0.94%      0.12


Dominica      2.33%      0.12


Costa Rica      0.45%      0.12


Brazil      0.79%      0.12


Yemen      0.33%      0.11


Uganda      0.80%      0.11


Panama      1.68%      0.11


Oman      1.43%      0.11


Nigeria      0.76%      0.11


Malaysia      0.94%      0.11


Kuwait      1.56%      0.11


Israel      1.21%      0.11


Dominican Republic      1.12%      0.11


China      0.66%      0.11


Cayman Islands      0.68%      0.11


Botswana      1.38%      0.11


South Korea      0.82%      0.1


Qatar      1.22%      0.1


Argentina      1.09%      0.1


Saudi Arabia      1.64%      0.09


Czechia      0.96%      0.09


Jamaica      0.42%      0.08


Cameroon      0.71%      0.08


Bahrain      1.24%      0.08


Afghanistan      1.35% 0      .08


Zambia      0.52%      0.07


Trinidad & Tobago      1.41%      0.07


Portugal      0.74%      0.07


Poland      0.40%      0.07


Mongolia      1.57%      0.07


Kenya      0.76%      .07


India      1.64%      0.07


Brunei      1.01%      0.07


Zimbabwe      0.47%      0.06


Turkey      0.93%      0.06


Suriname      1.04%      0.06


Sierra Leone      1.29%      0.06


Romania      0.71%      0.06


Kazakhstan      1.16%      0.06


Indonesia      0.73%      0.06


Honduras      0.81%      0.06


Estonia      1.53%      0.06


Egypt      1.20%      0.06


Cyprus      1.26%      0.06


Algeria      1.30%      0.06


Tanzania      0.85%      0.05


Myanmar (Burma)      1.18%      0.05


Moldova      1.27%      0.05


Haiti      1.41%      0.05


Ghana      0.51%      0.05


Fiji      1.15%      0.05


Congo – Kinshasa      0.94%      0.05


Bulgaria      0.48%      0.05


Solomon Islands      4.35%      0.04


Serbia      0.36%      0.04


Philippines      2.66%      0.04


Peru      0.37%      0.04


Pakistan      0.70%      0.04


Namibia      0.92%      0.04


Mozambique      0.96%      0.04


Maldives      0.82%      0.04


Macedonia (FYROM)      0.54%      0.04


Iraq      1.58%      0.04


Guyana      0.65%      0.04


Cape Verde      2.38%      0.04


Bhutan      1.08%      0.04


Barbados      1.76%      0.04


American Samoa      21.43%      0.04


Vietnam      0.90%      0.03


Ukraine      0.32%      0.03


Taiwan      1.54%      0.03


Swaziland      0.67%      0.03


Sri Lanka      0.66%      0.03


Rwanda      1.19%      0.03


Paraguay      4.82%      0.03


Papua New Guinea      0.61%      0.03


Nepal      0.88%      0.03


Mauritius      0.44%      0.03


Macau      1.59%      0.03


Lebanon      1.62%      0.03


Latvia      0.64%      0.03


Jordan      2.10%      0.03


Iran      0.25%      0.03


Guam      1.22%      0.03


Ethiopia      0.70%      0.03


Congo – Brazzaville      1.91%      0.03


Bolivia 3.25% 0.03


Belarus      1.00%      0.03


Bangladesh      0.92%      0.03


St. Lucia      0.70%      0.02


Seychelles      1.32%      0.02


Morocco      0.35%      0.02


Mali      0.84%      0.02


Malawi      0.25%      0.02


Lithuania      0.71%      0.02


Libya      1.28%      0.02


Liberia      2.47%      0.02


Chile      0.49%      0.02


Caribbean Netherlands      1.83%      0.02


Cambodia      0.54%      0.02


Burundi 1.65% 0.02


Benin      1.09%      0.02


Angola      1.02%      0.02


Timor-Leste      1.23%      0.01


Syria      1.34%      0.01


Sudan      1.17%      0.01


Senegal      0.36%      0.01


Madagascar      1.38%      0.01


Georgia      0.71%      0.01


French Polynesia      8.33%      0.01


Burkina Faso      3.33%      0.01


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش ساخت اکانت مایکروسافت
ویندوز

آموزش ساخت اکانت مایکروسافت

آموزش ساخت اکانت مایکروسافت   اکانت مایکروسافت علاوه بر آنکه شما می توانید به عنوان یک ایمیل شخصی از آن استفاده کنید ، قابلیت استفاده

تهیه غذا در کرمانشاه
تبلیغات

تهیه غذای پارسیان در کرمانشاه

تهیه و توزیع غذای پارسیان در کرمانشاه تهیه غذا در کرمانشاه   تهیه غذای پارسیان با ارائه خدمات با کیفیت در کرمانشاه آماده عقد قرار