میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور
میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

 

در این پست میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور را میتوانید مشاهده کنید

 

 

Updated 26/11/2018

(Country CTR CPC (USD

 

 ( Country       CTR       CPC ( USD 


Luxembourg      0.55%     0.65


United States      0.75%      0.61


Australia      0.72%      0.57


United Kingdom      1.06%      0.48


Finland      0.54%      0.45


Canada      0.79%      0.45


Austria      0.69%      0.45


New Zealand      1.21%      0.33


Sweden      0.70%      0.31


Ireland      0.73%      0.31


Denmark      0.70%      0.28


Singapore      0.96%      0.27


South Africa      1.13%      0.26


Norway      0.63%      0.26


Netherlands      0.80%      0.26


Unknown Region      0.63%      0.25


Bahamas      1.71%      0.24


Germany      0.52%      0.22


Switzerland      0.59%      0.21


Belgium      0.53%      0.21


Spain      0.67%      0.19


Djibouti      3.06%      0.19


Thailand      0.80%      0.17


France      0.76%      0.17


Colombia      0.29%      0.17


Puerto Rico      1.40%      0.16


Guatemala      0.74%      0.16


Greece      0.64%      0.16


United Arab Emirates      1.37%      0.15


Russia      0.39%      0.15


Malta      1.34%      0.15


U.S. Virgin Islands      3.85%      0.14


Mexico      0.39%      0.14


Japan      1.14%      0.14


Italy      1.35%      0.13


Hungary      0.76%      0.13


Hong Kong      0.94%      0.13


Côte d’Ivoire      0.69%      0.13


Somalia      0.94%      0.12


Dominica      2.33%      0.12


Costa Rica      0.45%      0.12


Brazil      0.79%      0.12


Yemen      0.33%      0.11


Uganda      0.80%      0.11


Panama      1.68%      0.11


Oman      1.43%      0.11


Nigeria      0.76%      0.11


Malaysia      0.94%      0.11


Kuwait      1.56%      0.11


Israel      1.21%      0.11


Dominican Republic      1.12%      0.11


China      0.66%      0.11


Cayman Islands      0.68%      0.11


Botswana      1.38%      0.11


South Korea      0.82%      0.1


Qatar      1.22%      0.1


Argentina      1.09%      0.1


Saudi Arabia      1.64%      0.09


Czechia      0.96%      0.09


Jamaica      0.42%      0.08


Cameroon      0.71%      0.08


Bahrain      1.24%      0.08


Afghanistan      1.35% 0      .08


Zambia      0.52%      0.07


Trinidad & Tobago      1.41%      0.07


Portugal      0.74%      0.07


Poland      0.40%      0.07


Mongolia      1.57%      0.07


Kenya      0.76%      .07


India      1.64%      0.07


Brunei      1.01%      0.07


Zimbabwe      0.47%      0.06


Turkey      0.93%      0.06


Suriname      1.04%      0.06


Sierra Leone      1.29%      0.06


Romania      0.71%      0.06


Kazakhstan      1.16%      0.06


Indonesia      0.73%      0.06


Honduras      0.81%      0.06


Estonia      1.53%      0.06


Egypt      1.20%      0.06


Cyprus      1.26%      0.06


Algeria      1.30%      0.06


Tanzania      0.85%      0.05


Myanmar (Burma)      1.18%      0.05


Moldova      1.27%      0.05


Haiti      1.41%      0.05


Ghana      0.51%      0.05


Fiji      1.15%      0.05


Congo – Kinshasa      0.94%      0.05


Bulgaria      0.48%      0.05


Solomon Islands      4.35%      0.04


Serbia      0.36%      0.04


Philippines      2.66%      0.04


Peru      0.37%      0.04


Pakistan      0.70%      0.04


Namibia      0.92%      0.04


Mozambique      0.96%      0.04


Maldives      0.82%      0.04


Macedonia (FYROM)      0.54%      0.04


Iraq      1.58%      0.04


Guyana      0.65%      0.04


Cape Verde      2.38%      0.04


Bhutan      1.08%      0.04


Barbados      1.76%      0.04


American Samoa      21.43%      0.04


Vietnam      0.90%      0.03


Ukraine      0.32%      0.03


Taiwan      1.54%      0.03


Swaziland      0.67%      0.03


Sri Lanka      0.66%      0.03


Rwanda      1.19%      0.03


Paraguay      4.82%      0.03


Papua New Guinea      0.61%      0.03


Nepal      0.88%      0.03


Mauritius      0.44%      0.03


Macau      1.59%      0.03


Lebanon      1.62%      0.03


Latvia      0.64%      0.03


Jordan      2.10%      0.03


Iran      0.25%      0.03


Guam      1.22%      0.03


Ethiopia      0.70%      0.03


Congo – Brazzaville      1.91%      0.03


Bolivia 3.25% 0.03


Belarus      1.00%      0.03


Bangladesh      0.92%      0.03


St. Lucia      0.70%      0.02


Seychelles      1.32%      0.02


Morocco      0.35%      0.02


Mali      0.84%      0.02


Malawi      0.25%      0.02


Lithuania      0.71%      0.02


Libya      1.28%      0.02


Liberia      2.47%      0.02


Chile      0.49%      0.02


Caribbean Netherlands      1.83%      0.02


Cambodia      0.54%      0.02


Burundi 1.65% 0.02


Benin      1.09%      0.02


Angola      1.02%      0.02


Timor-Leste      1.23%      0.01


Syria      1.34%      0.01


Sudan      1.17%      0.01


Senegal      0.36%      0.01


Madagascar      1.38%      0.01


Georgia      0.71%      0.01


French Polynesia      8.33%      0.01


Burkina Faso      3.33%      0.01


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب اسلایدر دار و زیبای وبلاگ
سیستم وبلاگدهی

قالب اسلایدر دار وبلاگ

قالب اسلایدر دار وبلاگ   با این قالب حرفه ای وبلاگ شما از لحاظ ظاهری تبدیل به یک سایت با امکانات حرفه ای میشود .