میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور
میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور

 

در این پست میانگین نرخ پرداخت گوگل ادموب برای هر کلیک در هر کشور را میتوانید مشاهده کنید

 

 

Updated 26/11/2018

(Country CTR CPC (USD

 

 ( Country       CTR       CPC ( USD 


Luxembourg      0.55%     0.65


United States      0.75%      0.61


Australia      0.72%      0.57


United Kingdom      1.06%      0.48


Finland      0.54%      0.45


Canada      0.79%      0.45


Austria      0.69%      0.45


New Zealand      1.21%      0.33


Sweden      0.70%      0.31


Ireland      0.73%      0.31


Denmark      0.70%      0.28


Singapore      0.96%      0.27


South Africa      1.13%      0.26


Norway      0.63%      0.26


Netherlands      0.80%      0.26


Unknown Region      0.63%      0.25


Bahamas      1.71%      0.24


Germany      0.52%      0.22


Switzerland      0.59%      0.21


Belgium      0.53%      0.21


Spain      0.67%      0.19


Djibouti      3.06%      0.19


Thailand      0.80%      0.17


France      0.76%      0.17


Colombia      0.29%      0.17


Puerto Rico      1.40%      0.16


Guatemala      0.74%      0.16


Greece      0.64%      0.16


United Arab Emirates      1.37%      0.15


Russia      0.39%      0.15


Malta      1.34%      0.15


U.S. Virgin Islands      3.85%      0.14


Mexico      0.39%      0.14


Japan      1.14%      0.14


Italy      1.35%      0.13


Hungary      0.76%      0.13


Hong Kong      0.94%      0.13


Côte d’Ivoire      0.69%      0.13


Somalia      0.94%      0.12


Dominica      2.33%      0.12


Costa Rica      0.45%      0.12


Brazil      0.79%      0.12


Yemen      0.33%      0.11


Uganda      0.80%      0.11


Panama      1.68%      0.11


Oman      1.43%      0.11


Nigeria      0.76%      0.11


Malaysia      0.94%      0.11


Kuwait      1.56%      0.11


Israel      1.21%      0.11


Dominican Republic      1.12%      0.11


China      0.66%      0.11


Cayman Islands      0.68%      0.11


Botswana      1.38%      0.11


South Korea      0.82%      0.1


Qatar      1.22%      0.1


Argentina      1.09%      0.1


Saudi Arabia      1.64%      0.09


Czechia      0.96%      0.09


Jamaica      0.42%      0.08


Cameroon      0.71%      0.08


Bahrain      1.24%      0.08


Afghanistan      1.35% 0      .08


Zambia      0.52%      0.07


Trinidad & Tobago      1.41%      0.07


Portugal      0.74%      0.07


Poland      0.40%      0.07


Mongolia      1.57%      0.07


Kenya      0.76%      .07


India      1.64%      0.07


Brunei      1.01%      0.07


Zimbabwe      0.47%      0.06


Turkey      0.93%      0.06


Suriname      1.04%      0.06


Sierra Leone      1.29%      0.06


Romania      0.71%      0.06


Kazakhstan      1.16%      0.06


Indonesia      0.73%      0.06


Honduras      0.81%      0.06


Estonia      1.53%      0.06


Egypt      1.20%      0.06


Cyprus      1.26%      0.06


Algeria      1.30%      0.06


Tanzania      0.85%      0.05


Myanmar (Burma)      1.18%      0.05


Moldova      1.27%      0.05


Haiti      1.41%      0.05


Ghana      0.51%      0.05


Fiji      1.15%      0.05


Congo – Kinshasa      0.94%      0.05


Bulgaria      0.48%      0.05


Solomon Islands      4.35%      0.04


Serbia      0.36%      0.04


Philippines      2.66%      0.04


Peru      0.37%      0.04


Pakistan      0.70%      0.04


Namibia      0.92%      0.04


Mozambique      0.96%      0.04


Maldives      0.82%      0.04


Macedonia (FYROM)      0.54%      0.04


Iraq      1.58%      0.04


Guyana      0.65%      0.04


Cape Verde      2.38%      0.04


Bhutan      1.08%      0.04


Barbados      1.76%      0.04


American Samoa      21.43%      0.04


Vietnam      0.90%      0.03


Ukraine      0.32%      0.03


Taiwan      1.54%      0.03


Swaziland      0.67%      0.03


Sri Lanka      0.66%      0.03


Rwanda      1.19%      0.03


Paraguay      4.82%      0.03


Papua New Guinea      0.61%      0.03


Nepal      0.88%      0.03


Mauritius      0.44%      0.03


Macau      1.59%      0.03


Lebanon      1.62%      0.03


Latvia      0.64%      0.03


Jordan      2.10%      0.03


Iran      0.25%      0.03


Guam      1.22%      0.03


Ethiopia      0.70%      0.03


Congo – Brazzaville      1.91%      0.03


Bolivia 3.25% 0.03


Belarus      1.00%      0.03


Bangladesh      0.92%      0.03


St. Lucia      0.70%      0.02


Seychelles      1.32%      0.02


Morocco      0.35%      0.02


Mali      0.84%      0.02


Malawi      0.25%      0.02


Lithuania      0.71%      0.02


Libya      1.28%      0.02


Liberia      2.47%      0.02


Chile      0.49%      0.02


Caribbean Netherlands      1.83%      0.02


Cambodia      0.54%      0.02


Burundi 1.65% 0.02


Benin      1.09%      0.02


Angola      1.02%      0.02


Timor-Leste      1.23%      0.01


Syria      1.34%      0.01


Sudan      1.17%      0.01


Senegal      0.36%      0.01


Madagascar      1.38%      0.01


Georgia      0.71%      0.01


French Polynesia      8.33%      0.01


Burkina Faso      3.33%      0.01


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اندروید

دانلود برنامه قرآن کودک شمیم

برنامه قرآن کودک شمیم اگر به دنبال برنامه ای هستید تا به کودک شما قرآن را بیاموزد برنامه قرآن کودک شمیم می تواند بهترین گزینه