چگونه پیام های فرستاده شده در تلگرام را حذف کنیم

Original size is 364 × 272 pixels
چگونه پیام های فرستاده شده در تلگرام را حذف کنیم