چگونه پیام های فرستاده شده در تلگرام را حذف کنیم

Original size is 363 × 257 pixels
چگونه پیام های فرستاده شده در تلگرام را حذف کنیم