سلام به همه دانش کمپی های عزیز. در این مقاله سعی شده تا نحوه مربعی کردن فیلم برای انتشار در اینستاگرام را آموزش دهیم.

نحوه مربعی کردن فیلم برای انتشار در اینستاگرام

می توانید بعد از مربعی کردن فیلم ها آن ها را در ایسنتاگرام منتشر کنید.برای این کار لازم است تا برنامه Inshot

را دانلود کنید.

با ما همراه باشید.

قدم اول

بعد از دانلود کردن برنامه Inshot وارد قسمت ویدئو شوید.

نحوه مربعی کردن فیلم برای انتشار در اینستاگرام

قدم دوم

وارد قسمت فیت fit شوید.

نحوه مربعی کردن فیلم برای انتشار در اینستاگرام

قدم سوم

حال باید محل فیلم را تعیین کنید.

نحوه مربعی کردن فیلم برای انتشار در اینستاگرام

نحوه مربعی کردن فیلم برای انتشار در اینستاگرام

قدم چهارم

در اینجا می توانید متن هم اضافه کنید.

 

نحوه مربعی کردن فیلم برای انتشار در اینستاگرام

نحوه مربعی کردن فیلم برای انتشار در اینستاگرام

 

امید وارم از این مقاله لذت برده باشید.