سلام به همه دانش کمپی های عزیز.در این مقاله می خواهیم روش غیر فعال کردن کامنت در استوری اینستاگرام را به شما آموزش دهیم.

با ما همراه باشید تا در چند مرحله ساده این کار را یاد بگیرید.

غیر فعال کردن کامنت در استوری اینستاگرام

قدم اول

اولین کاری که باید انجام دهید این است که وارد اینستاگرام شوید و سه نقطه بالای صفحه را انتخاب کنید.

روش غیر فعال کردن کامنت گذاشتن در استوری اینستاگرام

روش غیر فعال کردن کامنت

قدم دوم

در این قسمت باید Story Settings  انتخاب کرده و گزینه ای را که می خواهید انتخاب کنید.

روش غیر فعال کردن کامنت گذاشتن در استوری اینستاگرام

 

قدم سوم

در اینجا می توانید از بین سه گزینه یکی را انتخاب کنید.

روش غیر فعال کردن کامنت گذاشتن در استوری اینستاگرام

اولین گزینه یعنی همه اجازه دارند.

دومین گزینه یعنی فقط افرادی که فالو کردید اجازه دارند.

و سومین گزینه یعنی خاموش کردن.